Framtidens Miljöteknik

Kursmoment
– Miljöfysik | så funkar global uppvärmning
– Belysning: från glödlampa till LED. Historien bakom nobelpriset i Fysik 2014
– Grafen: hur kolatomen hänför världen. Historien bakom nobelpriset i Fysik 2010
– Ny energiteknik genom nya material
– Framtidens avancerade material och teknik som kan revolutionera samhället till 2030
– Arbeta internationellt genom digitalisering på landsbygd, regionala sammanhang, och andra aspekter för att nya koncept i vår egen vardag

Vi skapar grupper med ca 10 deltagare och träffas under sex tillfällen (online).
Missar man ett tillfälle så kan man delta vid samma moment med annan grupp.
Kurskostnad 1200 kr inkl moms för privatpersoner.
Deltagarna får intyg om genomgången kurs.
Företag erbjudes kursen som fortbildning (kontakta för detaljer och pris).
Kursen startar tisdag 14:e september med första gruppen.
Andra grupper startar när det är 10 anmälda.
Vi träffas varannan vecka. Alla tillfällen kommer vara kl 17.00-18.30

E-post miljoteknik@alminica.se | Tel 0763-191305

Kursen ges av Mikael Syväjärvi som gett denna kurs i olika form sedan 2008. Över tid så har innehållet utvecklats från att ta förklara hur vita lysdioder fungerar, nya material till att inkludera hållbar utveckling för att innovationer och ny teknik ska komma till riktig användning. Detta ges genom smart specialisering för regional och europeisk utveckling, nationella innovationsprogram och EUs Green Deal. Nya material och ny teknik behöver förhålla sig till större sammanhang. Då blir det att olika skeenden verkar ihop istället för att bli stuprör som inte samverkar.

Om Mikael

Började forska om avancerade material 1995, framställning av kiselkarbid och grafen med olika metoder och processer, fokus på material för energi och miljö sedan 2010, nyttiggörande från forskning sedan 2005 genom starta företag, internationell tekniköverföring. Medverkat i regional utveckling som smart specialisering, nationella innovationsprogrammet för grafen 2013-2018. Digitalisering på landsbygd som nya sätt att möjliggöra nya innovationer.