Framtidens Miljöteknik

Kursmoment

  • Miljöfysik | så funkar global uppvärmning
  • Belysning: från glödlampa till LED. Historien bakom nobelpriset i Fysik 2014. Framtidens kommunikation och energiöverföring genom laser
  • Grafen: hur kolatomen hänför världen. Historien bakom nobelpriset i Fysik 2010. Exempel från teknik som utvecklas nu
  • Ny energiteknik genom nya material
  • Framtidens avancerade material och teknik som kan revolutionera samhället till 2030
  • Arbeta bygga innovativa ekosystem: internationellt genom digitalisering på landsbygd, regionala sammanhang

Varje grupp träffas under sex tillfällen och ett avslutande (online). Missar man ett tillfälle så kan man delta vid samma moment med annan grupp.
Kursen kan även ges som heldag och fysiskt i undervisningslokaler.
Företag erbjudes kursen som fortbildning.

E-post miljoteknik@alminica.se | Tel 0763-191305

Kursen ges av Mikael Syväjärvi som gett denna kurs i olika former mer än 10 år.

Började forska om avancerade material 1995, framställning av kiselkarbid och grafen med olika metoder och processer, fokus på material för energi och miljö sedan 2010, nyttiggörande från forskning sedan 2005 genom starta företag, internationell tekniköverföring. Medverkat i regional utveckling som smart specialisering, nationella innovationsprogrammet för grafen 2013-2018. Digitalisering på landsbygd som nya sätt att möjliggöra nya innovationer.