About the Courses

Full courses offered (2 days at camp or 6 times online).

Framtidens Miljöteknik

Kurs | sommar och höst 2021

Deltagarna

 • stärker sitt kunnande kring miljöteknik från avancerade material
 • förstår principen hur det fungerar, från fysik till regionala sammanghang
 • utvecklar ökad förståelse för innovationer från nya material
 • introduceras i nyskapande miljöteknik, LED och grafen som exempel
 • utvecklar nätverk och kunskaper om avancerade material för hållbar framtid

Kursinnehåll

Kursen genomförs genom att gå igenom sex olika ämnen. Vid varje tillfälle ges först en genomgång av ämnet till deltagarna. Efter genomgången sker utbyte genom frågor och svar. Tillfället avslutas med en diskussion där vi har utbyte mellan deltagarna.

  1. Miljöfysik – så funkar det
  2. Belysning: från glödlampa till LED. Historien bakom nobelpriset i Fysik 2014.
  3. Grafen: hur kolatomen hänför världen. Historien bakom nobelpriset i Fysik 2010.
  4. Ny energiteknik genom nya material
  5. Framtidens avancerade material och teknik som kan revolutionera samhället till 2030
  6. Arbeta internationellt genom digitalisering på landsbygd, regionala sammanhang, och andra aspekter för att nya koncept ska fungera i innovatörers vardag