Praktisk Forskningskommunikation

Kurs där vi träffas varannan vecka (online via Zoom) och tar upp olika delar inom forskningskommunikation.

De kommer varvas med egna exempel och övningar. Kursen är mer praktisk än teoretisk.

Kursen ges av Mikael Syväjärvi som varit väldigt aktiv i 20 år med att nå ut utanför forskarsfären. Artiklar, text och bild på olika sätt, presentationer i skolor från lågstadium till gymnasium, videos, etc.

Kostnad: 9000 SEK per deltagare för organisationer. Efter deltagande under 10 möten så kan deltagare få intyg på genomgången kurs. Man får fortsätta vara med på mötestillfällena. Eftersom det är deltagare med olika bakgrund så kommer det att vara olika diskussioner vid varje tillfälle.

 • Nyttan med forskningskommunikation – skapar nya möjligheter
 • Gör det enkelt – förenkla med tanke
 • Berätta med egna ord – fastna inte i manus
 • Text och bild – nå ut till facktidskrifter
 • För den som kommit igång – AI för effektivare få fram texter
 • Video med mobiltelefon – färdigt budskap med några enkla steg
 • Ljud i video – små korrigeringar för stora resultat
 • Bild – behöver inte proffsbilder
 • Så redigerar du bild med enkla medel
 • Så redigerar du video med enkla medel
 • Sociala medier – vad, när, hur (spoiler: när du hinner och kan med vad du känner dig bekväm med)
 • LinkedIn – för karriär och nyttiggörande
 • Forskningskommunikation skapar nätverk – exempel från glass till digitala tvillingar
 • Gästföreläsningar med goda exempel och tips